Yönetmeliğe Uygun Yangın Merdiveni

Binaların yangından korunması hakkında ki Yönetmelik amacını kısaca, her türlü yapı, bina veya tesiste çıkabilecek yangınların en aza indirilmesi ve bir şekilde çıkabilecek yangınlarda can ve mal kaybının en aza indirgenerek söndürülmesi için, yangın öncesin ya da sırasında alınacak tedbirlerin esaslarını belirlemektir diye belirtir.

Çıkmış olan bir yangında can ve mal kaybını en aza indirecek ilk seçenek ise yangın merdiveni olarak karşımıza çıkmaktadır. Binaların yangından korunması hakkında ki yönetmelikte yangın merdivenleriyle ilgili esaslar da belirlemiştir.

Binalarda yangın güvenliği yönetmeliği’ne göre bodrum kat dahil dört katı geçmeyen konutlar ile, tek evler, ikiz evler ve sıra konutlar ile tek bir kullanıma hizmet veren yapılar veya yapının ayrılmış bir bölümünde yangın kaçışları normal merdivenlerle sağlanabiliyorken, bunların dışındaki konutlarda bazı tedbirlerin alınması gerekliliği açık olarak belirtilmiş. Yangın merdivenlerini ilgilendiren bölümler ise şunlar;

Konut çıkışlarından, yangın merdivenlerine doğrudan erişim imkanı sağlanması gerekmekte. Ayrıca kaçış uzaklıkları ile ilgili ayrıntılar yer almakta. Kaçış mesafelerinin uygunluğu şartıyla, konut yangın merdivenleri bina yüksekliklerine göre adet, şekil ve şartlara bağlanmış.

Yangın hafife alınamayacak kadar ciddi can ve mal kayıplarına neden olabilecek bir tehdit. Yasa ve yönetmeliklerle her ne kadar düzenlenirse düzenlensin, sonucunda gerekli özen, kalite ve ciddiyet gösterilmediği takdirde sonuçlarının faturası daima ağır olacaktır.