Yangın Merdiveni Nedir?

Yangın merdiveni çok basit bir proje gibi görünse de, imal edilmesinde ve montajında ayrıntılara dikkat etmek gereklidir. Bütün tip yangın merdiveni imalatı ile ilgili detaylı tüm bilgiler “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te yer almaktadır. Yangın merdiveni projeleri; öncesinde keşif yapılarak binaya uygun olarak çizilen projelerdir. Z Tipi Yangın Merdiveninin Özellikleri Binaların yapısına göre yangın merdivenleri dairesel, Z tipi veya makaralı tipte olabilir. Yapının kullanım özelliği yangın merdiveni standartlarını değiştirmektedir.

  • – Z tipi yangın merdivenlerinde bağlama elemanları ve yatay zeminin oluşturduğu şekil görünüş itibarıyla Z şekline benzemektedir.
  • – Sahanlıkların düzenlenmesinde kaçış merdiveni basamağı sayısı en az 4 basamak, en fazla 17 basamak olabilecektir. – Basamakların kaymayı önleyici malzemeden olması istenir. Yangın merdivenleri panik halinde olumsuz durumdan kaçmak için kullanılacağından malzemenin gofreli saçtan olması önemlidir.
  • – Kaçış merdivenlerinin her iki tarafında da korkuluk, duvar veya küpeştenin bulunması gereklidir. – Basamak genişliği en az 250mm, basamak yüksekliği en çok 175mm olmalıdır.
  • – Yangın merdivenlerinde, merdiven bir kattan daha fazla kata hizmet veriyorsa, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık 10 metreyi aşamaz. Eğer yağmurlama sistemi mevcut ise, bu uzaklık maksimum 15m olabilir.
  • – Yangın merdiveninin indiği noktada, dışa açık alanın görünmesi ve toplanma noktasına güvenli ulaşımın sağlanması gerekir. – Yangın merdiveni başlangıç kot noktasından bitiş noktasına kadar süreklilik sağlamalıdır ve merdivenler engellerden arındırılmış olmalıdır. Yangın Merdiveni Zorunluluğu İlgili Yönetmelik ve Kanun gereği, binalarda bulunması gereken yangın merdiveni sayısı yapı yüksekliği ile yakından ilintilidir. 21,50 metreden yüksek olan tüm binalarda yangın merdiveni bulunmak zorundadır.
  • – Yapı yüksekliği 21,50-30,50 metre ise 1 adet yangın merdiveni, – Yapı yüksekliği 30,50-51,50 metre ise 2 adet yangın merdiveni,
  • – Yapı yüksekliği 51,50 metreden yüksek ise 3 adet yangın merdiveni bulunmalıdır. Yangın merdivenleri ve kaçış holleri yangın algılama ve ihbar sistemleri, söndürme sistemleriyle desteklenmelidir.

Sprinkler, FM200 gazlı söndürme, davlumbaz söndürme sistemleri ihtiyaca göre tercih edilebilir. İşletmede sistemlerin mevcudiyeti kadar, etkin kullanılması da çok önemlidir. Birçok apartman ve işyerinde yangın merdivenlerinin ardiye olarak kullanıldığına şahit olunmaktadır. Yangın merdiveni sahanlık ve basamaklarının üzerinde kaçışı yavaşlatacak hiçbir malzeme olmamalıdır. İşletme Yönetimleri bunun kontrolünü etkin bir şekilde sağlamalıdır.

Yangın merdiveni üretimini öncelikle İstanbul ilimiz başta olmak üzere, Bütün il ve ilçelere yangın merdiveni imalatı yapmaktayız. Günden güne yönetmeliği titizlikle takip edip en güncel sağlıklı yangın merdiveni malzemesi kullanıyoruz. Yaptığımız yangın merdivenlerine TSE ve yanmaz sertifikalı yangın kapılarımızında montajını gerçekleştiriyoruz. Tüm canlıların rahatlıkla geçiş yapacağı yangın kapıları ve çok rahat iniş sağlıyacağı yangın merdivenleri satıyoruz.