Ankara Yangın Merdiveni

Ankara yangın merdiveni İnsanların yangın esnasında ve diğer olağan doğal afetler karşısında kullandığı özel yapım merdivenlerdir “yangın merdivenleri”. İnsanların yaşamlarında önemli bir yere sahip olan yangın merdiveni, insan hayatını kurtarmada çok önemli bir yere sahiptir. Genel anlamda binaların dış kısmına kurulan yangın merdivenleri,ani bir yangın esnasında insanların tahliyelerinin rahat ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan önemli bir araçtır.

“Yangın merdiveni” iki gruba ayrılır. Z tipi yangın merdiveni ve Dairesel Yangın Merdiveni olmak üzere. Bu iki ana grup içerisinde kalite ve şekil itibariyle farklı biçimlerde “yangın merdiveni imalatı” gerçekleşmektedir. Yangın merdivenlerinin çeşitlerinin yanında, insan hayatının söz konusu olduğu bu yapıların kalite ve standartlara uygun imal edilmesi de çok önemli unsurlar arasındadır.

“Yangın merdiveni” hemen hemen bütün yapılarda zorunlu hale getirilerek imal edilmektedir. Bu yüzden belediyelerin standartları altında “yangın merdiveni imalatı” yapılmaktadır. Bu standartlara uymayan “yangın merdiveni firmaları” çok ciddi yaptırımlara maruz kalmaktadırlar. “Yangın merdiveni firmaları” uluslar arası standartlara ve belediyelerin standartlarına uygun “yangın merdiveni imalatı” yapmalıdırlar. Söz konusu insan yaşamı olduğundan dolayı yangın merdiveni imalatında, kalite son derece önemlidir. Kullanılan malzemenin kalitesi ve yangın merdiveninin yapılacağı yapının hangi çeşit “yangın merdivenine” uygun olduğunu belirlemek için plan proje aşamasının gerçekleşmesi gerekmektedir.

“Yangın merdiveni” genel olarak insanların yangın esnasında paniğe kapılmamalarını önlemek ve sağlıklı bir şekilde bulunduğu alanı terk etmeyi sağlayan önemli ve gerekli sistemlerdir. Bu sistemlerin gerekliliği ülkemizde de zorunlu hale getirilmiştir. Aslında zorunluluktan ziyade insanların daha rahat bir şekilde tahliyelerinin gerçekleşmesini sağlamak adına bu zorunluluğun uygulandığı söylenebilir.

Yangın merdiveni firmaları uluslar arası standartları uygulayarak yangın merdiveni imalatı gerçekleştirmeli ve imal esnasında kullanılan kaliteyi de göz ardı etmemelidir. Yangın merdiveni, kullanılan kalite, kat sayısı ve yangın merdiveni çeşidine göre fiyatlandırılır.